ЛІЦЕНЗІЇ

АЕ № 293910 від 22.07.2014р. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

АЕ № 293911 від 22.07.2014р. Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу); Правила, Правила_СМР

АЕ № 293912 від 22.07.2014р. Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

АЕ № 293913 від 22.07.2014р. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

АЕ № 293909 від 22.07.2014р. Страхування від нещасних випадків; Правила

АЕ № 293908 від 22.07.2014р. Добровільнестрахування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); Правила                                                                                            

АЕ № 293907 від 22.07.2014р. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); Правила

АЕ № 293906 від 22.07.2014р. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного); Правила

АЕ № 293905 від 22.07.2014р. Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби; Правила

АЕ № 293904 від 22.07.2014р. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; Правила

№ 1614 від 11.07.2016р. Добровільне страхування фінансових ризиків; Правила