Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.05.2021р. Інформація у додатку (КЕП). Інформація у машиночитальному форматі (КЕП).

Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 16.04.2021р. Інформація у додатку (КЕП).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 16.04.2021р. Інформація у додатку (КЕП). Інформація у машиночитальному форматі (КЕП).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 16.04.2021р. Інформація у додатку (КЕП).

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 16.04.2021р. Інформація у додатку (КЕП).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 02.12.2020р. Інформація у додатку (КЕП).

Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 04.09.2020р. Інформація у додатку (КЕП).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 04.09.2020р. Інформація у додатку (КЕП). Інформація у машиночитальному форматі (КЕП).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 04.09.2020р. Інформація у додатку (КЕП). Інформація у машиночитальному форматі (КЕП).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 04.09.2020р. Інформація у додатку (КЕП).

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 04.09.2020р. Інформація у додатку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 02.06.2020р. Інформація у машиночитальному форматі (КЕП).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 02.06.2020р. Інформація у машиночитальному форматі (КЕП).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 10.04.2020р. Інформація у додатку.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2020р. Інформація у додатку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 13.02.2020р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 06.12.2019 р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 06.12.2019р. Інформація у додатку.

Повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 11.07.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 11.07.2019р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 11.07.2019р.. Інформація у додатку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 10.04.2019р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 10.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 10.04.2019р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2019р.. Інформація у додатку

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 19.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 19.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 12.04.2018р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2018р.. Інформація у додатку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 11.07.2017р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Інформація у додатку.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Інформація у додатку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.01.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 04.05.2016р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів).